گارانتی تصویر گستران امید

تصویر گستران امید در قبال خرید محصولات به مشتریان خود یک سال گارانتی , ده سال خدمات پس از فروش و شش ماه گارانتی تعویض لامپ را ارائه می کند.

یک سال گارانتی
ده سال خدمات پس از فروش
شش ماه گارانتی تعویض لامپ

تایید و پیگیری اطلاعات گارانتی

برای استفاده از خدمات پس از فروش باید کد گارانتی خود را تایید کنید.

شرایط استفاده از گارانتی محصولات

 • دستگاه معیوب می بایست به همراه کارت گارانتی به مرکز خدمات منتقل گردد.
 • تجهیزات جانبی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
 • هزینه ارسال دستگاه به مرکز خدمات به عهده مشتری می باشد.
 • کارت گارانتی شامل موارد زیر نمی باشد:
  • موارد ناشی از استفاده نادرست از دستگاه
  • حمل و نقل نامناسب , تصادف , شکستکی
  • استفاده از ولتاژ نامناسب یا نوسان ولتاژ
  • دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه مورد تعمیر تنظیم و تعویض قطعه قرار گرفته باشند
  • کارت های گارانتی که شماره سریال روی آنها مخدوش شده باشند.