جستجوی محصولات و مطالب

رویداد های مرتبط با المپیک 2020 توکیو

Panasonic, Tokyo Olympic 2020 presenter
پاناسونیک ، مجری المپیک 2020 توکیو

به عنوان یک شریک المپیک و پارالمپیک در سراسر جهان ،
پاناسونیک با ارائه محصولات پیشرفته تصویری و فناوری ها و راه حل های مرتبط ، به حمایت از بازی های المپیک و پارالمپیک ادامه خواهد داد.

کمپانی پاناسونیک شور و هیجان از برترین رویدادهای ورزشی جهان را با مردم در سراسر جهان به اشتراک می گذارد و به پیشرفت جنبش المپیک و پارالمپیک کمک خواهد کرد.

  1399/05/03تا تاریخ1399/05/19
مشاهده رویداد
لوگو تصویر گستران امید