مدل های لنز ویدئو پروژکتور

PRODUCTS OF VIDEO PROJECTOR LENS

لنز ویدئو پروژکتور
لنز ویدئو پروژکتور

در برخی از فضا های نصب ویدئو پروژکتور نیاز است تا تصویر ویدئو پروژکتور در فواصل نزدیک تر ، دورتر ، بزرگتر و یا کوچکتر از حد استاندارد نمایش داده شود ، لنز ویدئو پروژکتور ها عموما برای برطرف کردن اینگونه شرایط راه حل های مناسبی می باشند. برخی از لنز ها برای نمایش تصاویر از فواصل دور تر (Tele) و برخی دیگر برای نمایش تصاویر از فواصل نزدیک تر (Wide) طراحی شده اند ، بسته به نوع و مدل هر ویدئو پروژکتور سری لنز های مخصوص آن دستگاه وجود دارد.