پرده نمایش سقفی دستی

SHOW SCREEN SHOW SCREEN MANUAL

پرده نمایش سقفی دستی
پرده نمایش سقفی دستی

پرده نمایش سقفی دستی

بهترین و با کیفیت ترین تصویر ویدئو پروژکتور را می توان روی پرد های نمایش دید. پرده های نمایش صفحات سفید و ماتی هستن که می توانید آنها را در ابعاد مختلف انتخاب نمایید. پرده نمایش های سقفی/ دیواری را میتوانید از سقف آویزان یا روی دیوار نصب نمایید. این پرده ها با دست پایین کشیده می شوند و بعد از استفاده نیز بالا رفته و در غلاف خود جای می گیرند. این پرده ها را می توانید در ابعاد ذیل انتخاب نمایید:

180*180 سانتی متر

200*200 سانتی متر

250*250 سانتی متر

300*300 سانتی متر