مدل های پرده نمایش

PRODUCTS OF SHOW SCREEN

پرده نمایش
پرده نمایش

پرده نمایش یا پرده اکران، صفحه ی سفید رنگیست که تصویر ویدئو پروژکتور روی آن نمایش داده می شود. ما میتوانیم تصویر دیتا پروژکتور را روی هر سطح سفید و صافی بتابانیم ولی بهترین و ایده آل ترین کیفیت تصویر پروژکتورها روی پرده نمایش شکل میگیرد. این پرده ها در سه نوع پایه دار، سقفی/دیواری دستی و سقفی/دیواری برقی ارائه می گردد. مدلهای پایه دار پرده نمایش بیشتر برای مصارف پرتابل پیشنهاد می شود و هر دو مدل سقفی/ دیواری برای مصارف ثابت. ابعاد متنوع این محصول انتخاب آن را برای کاربران، متناسب با ویدئو پروژکتور مورد نظرشان آسان نموده است.