ریموت کنترل ویدئو پروژکتور های سنگین پاناسونیک

REMOTE CONTROL REMOTE LARGE PROJECTOR

ریموت کنترل ویدئو پروژکتور های سنگین پاناسونیک
ریموت کنترل ویدئو پروژکتور های سنگین پاناسونیک

نوعی از ریموت کنترل های ویدئو پروژکتور های پاناسونیک که بیشتر برای دستگاه های سنگین و غیر قابل حمل استفاده می شود.