مدل های ریموت کنترل

PRODUCTS OF REMOTE CONTROL

ریموت کنترل
ریموت کنترل

ریموت کنترل ها می توانند وسایل مصرفی الکترونیکی اطراف ما را کنترل کنند ، این کنترل ها بسته به نوع و اندازه شان دارای منبع تغذیه های متفاوتی هستند که عموما توسط باطری ها و برخی توسط شارژر تغذیه می شوند. ریموت کنترل ها برای جلوگیری از تداخل امواج ارسالی متناسب با هر دستگاه طراحی می شوند ولی گاها بعضی از دستگاه ها دارای ریموت کنترل های مشترکی هستند. بسیاری از ریموت کنترل ها برای برقراری ارتباط از امواج مادون قرمز (infrared (IR) signals) و تعداد دیگری نیز از سیگنال‌های رادیویی (radio signals) استفاده می‌کنند.